Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2023-2025

  • Rate this item
    (0 votes)

Chiều 28/9, Chi bộ Trường THCS Nguyễn Thái Bình đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2025.  Đại hội Chi bộ Trường THCS Nguyễn Thái Bình lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023-2025 có nhiệm vụ đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của Đảng bộ xã Xuân Bắc: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; huy động mọi nguồn lực xây dựng xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu”.

quang canh

Chi bộ Trường THCS Nguyễn Thái Bình có 33 đảng viên, trong nhiệm kỳ qua, vượt qua khó thăn, thách thức, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hoàn thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tăng cường phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, tích cực, chủ động hoàn thành các công việc theo chức năng, nhiệm vụ và các công việc được giao, cơ bản đạt yêu cầu chất lượng và đảm bảo tiến độ. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao trong việc thực hiện các nghị quyết, nhất là các nghị quyết liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị được phân công.

Chi ủy đã làm tốt công tác phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng phấn đấu tích cực để bồi dưỡng kết nạp đảng. Chi ủy đã tập trung lãnh đạo đơn vị, tổ chức công đoàn, tạo điều kiện, là tốt chức năng vận động cán bộ công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên tinh thần tực giác thạm gia các phong trào thi đua của đơn vị. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát đảng viên hàng năm của chi bộ cũng được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.  

Trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2025, Chi bộ Trường THCS Nguyễn Thái Bình chủ động khắc phục khó khăn, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng viên của chi bộ; triển khai đồng bộ các biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ được giao, phát huy sáng tạo, dân chủ, thống nhất trong mỗi cán bộ, đảng viên để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phat bieu cua lanh dao

Đồng chí Nguyễn Chí Cường, Thường trực đảng ủy xã Xuân Bắc phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí  Nguyễn Chí Cường, chủ nhiệm Ủy ban Đảng ủy xã Xuân Bắc chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Chi bộ đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác trong nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng thời đánh giá Chi bộ Trường THCS Nguyễn Thái Bình là Chi bộ đoàn kết mẫu mực, có truyền thống của Đảng bộ Xuân Bắc.

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ Chi bộ Trường THCS Nguyễn Thái Bình đã nêu trong báo cáo chính trị, đồng chí Nguyễn Chí Cường đề nghị, Chi ủy Chi bộ  Trường THCS Nguyễn Thái Bình cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đây là công tác đặc biệt quan trọng. Mỗi đảng viên trong Chi bộ phải là tấm gương chuẩn mực trong từng hành vi, từng phát ngôn.

Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Chí Cường nhấn mạnh, Chi bộ phải quan tâm, làm tốt công tác xây dựng Đảng. Trường THCS Nguyễn Thái Bình có 33 đảng viên trong khi giáo viên của trường trên 50, vì vậy Chi bộ cần quan tâm đặc biệt về vấn đề này.

Bo phieu

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, các đại biểu tham dự đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ và bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Quản trị, nhiệm kỳ 2023-2025.

Cap uy moi

Đồng chí Nguyễn Chí Cường, Thường trực đảng ủy xã Xuân Bắc tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ.

Top